Οι εταιρίες

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1979 με το διακριτικό τίτλο “Αγροτικός Οίκος Σκούπρας Κωνσταντίνος” με κύρια δραστηριότητα την εμπορία αρδευτικών συστημάτων και εξαρτημάτων καθώς και μηχανημάτων άρδευσης γεωργικών καλλιεργειών. Με κινητήρια δύναμη την καινοτομία, την αξιοπιστία, την ποιότητα και τις χαμηλές τιμές, η Εταιρία μας έχει σαν όραμα την παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών προϊόντων στο χώρο της Ελληνικής Γεωργίας. Η ανάπτυξη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ταυτισμένη με τα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρίας μας. Στρατηγική μας είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, η ανάπτυξη δομικών συνεργασιών και η ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχουμε εξασφαλίσει.


Με γνώμονα την ανάπτυξη, προχωράμε με προσεκτικό σχεδιασμό σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο αφενός την εδραίωση της ηγετικής μας θέσης και την ενδυνάμωση της εμπορικής παρουσίας μας στην ελληνική αγορά, αφετέρου την καθιέρωσή μας στη Νότια Ευρώπη ως ένας σημαντικός παίχτης και ιδανικός συνεργάτης μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Στόχος μας είναι να αποτελούμε έναν πρότυπο επιχειρηματικό όμιλο με δομική ανάπτυξη, κοινωνική δράση και ιδανικό χώρο εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό μας. Οι άνθρωποί μας, οι προμηθευτές μας, οι πελάτες μας αποτελούν για εμάς πολύτιμους συμμάχους στο καθημερινό έργο μας για αυτό και θεωρούνται συνεργάτες μας. Ο “Όμιλος Επιχειρήσεων ΣΚΟΥΠΡΑΣ”, σήμερα, ύστερα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελείται από την General Agricole και την Ιωάννης Σκούπρας και αποτελεί την εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης εμπορίας γεωργικών ειδών, σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Όμιλο Επιχειρήσεων που αποτελεί βαρόμετρο για την ολοκλήρωση της αλυσίδας των Γεωργικών καλλιεργητικών εργασιών.


Δραστηριότητες

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΣΚΟΥΠΡΑΣ κατέχει σημαντική θέση, μέσω των εταιριών του, στους τομείς των γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, και πολλαπλασιαστικού υλικού, των αρδευτικών δικτύων σε ιδιώτες και δημόσιους οργανισμούς καθώς και στον τομέα της διάθεση οινολογικών ουσιών και οινοποιητικού εξοπλισμού σε οινοποιητικές μονάδες. Μέσω της βιοτεχνίας χάρτινων τελάρων και υλικών συσκευασίας καλύπτει τις ανάγκες των συσκευαστηρίων φρούτων και λαχανικών της εγχώριας αγοράς και των Βαλκανίων.

Ιωάννης Σκούπρας

Βιοτεχνία χάρτινων τελάρων & Υλικών συσκευασίας
Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην παραγωγή και εμπορία χάρτινων τελάρων συσκευασίας φρούτων και λαχανικών και διαφόρων υλικών συσκευασίας. Επεξεργάζεται 3.500.000 κιλά χαρτιού ετησίως για το σκοπό αυτό. Τα υψηλών προδιαγραφών παραγόμενα προϊόντα μας, καθώς και τα εισαγόμενα προϊόντα κορυφαίων διεθνών Ομίλων, έχουν ισχυροποιήσει τη θέση της εταιρίας μας, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας υλικών συσκευασίας για φρούτα και λαχανικά στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Παράλληλα με την παραγωγή, δραστηριοποιούμαστε και στην εισαγωγή και διάθεση στην Ελλάδα διαφόρων υλικών συσκευασίας από μεγάλες Ευρωπαϊκές εταιρίες. Πιστεύουμε πως το κάθε προϊόν πρέπει να έχει το δικό του τρόπο συσκευασίας για να πορεύεται με διαφορετικότητα στην αγορά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε και προσπαθούμε να βρίσκουμε τους οικονομικότερους και αποδοτικότερους τρόπους συσκευασίας των προϊόντων των πελατών μας.

General Agricole

Γεωργικά Φάρμακα, Λιπάσματα και Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών με πολυεθνικές και δυναμικές Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρίες, η εταιρία μας διαθέτει ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο εξειδικευμένων φαρμάκων. Η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη με στόχο την αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία και θρέψη των φυτών, ανάγει την εταιρία μας σε μια από τις σημαντικότερες στο χώρο των γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού. Από το 2011 η “General Agricole” έχει αναπτύξει σειρά ειδικών διαφυλλικών προϊόντων θρέψης για όλες τις καλλιέργειες με ιδιαίτερη επιτυχία. Προϊόντα της σειράς “Nutrient” , της σειράς “Express” καθώς και το “Antictil” είναι πλέον γνωστά και αναγνωρίσιμα από τους καλλιεργητές. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του προσωπικού έχει οδηγήσει στη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων θρέψης των καλλιεργειών.

Συγκροτήματα Αρδευτικών Δικτύων
Ο τομέας της εγκατάστασης αρδευτικών δικτύων αποτελεί την πρώτη και μακροβιότερη δραστηριότητα των Εταιριών μας. Μακροχρόνιες συνεργασίες με εταιρίες βαρόμετρο για την Ελληνική γεωργία, καθιστούν τη General Agricole τη σημαντικότερη εταιρία στη Θεσσαλία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αρδευτικών συστημάτων.

Οινολογικά & Οινοποιητικός Εξοπλισμός
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας σε μια αμιγώς αμπελουργική και οινοπαραγωγική περιοχή, οδήγησε την Εταιρία μας στην εμπορία προϊόντων σχετικά με τον κλάδο και την καθιερώνει σε μια από τις πιο δυναμικές και ολοκληρωμένες σε αυτό τον τομέα. Η αντιπροσώπευση διεθνών οίκων παραγωγής οινολογικών ουσιών, μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η δραστηριότητά μας δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση οινολογικών προϊόντων, αλλά και στη συνεχή προσπάθειά μας να αποκτήσει ο καταναλωτής οινική παιδεία, κάτι που θα δώσει μεγάλη ώθηση στον κλάδο της οινοπαραγωγής.

Θερμοκηπιακός Εξοπλισμός
Κατά το πέρασμα των χρόνων ο Ευρωπαίος καταναλωτής γίνεται όλο και πιο απαιτητικός στην κατανάλωση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Σ’ αυτό μπορεί να συμβάλει η καλλιέργειά σε σύγχρονα θερμοκήπια, όπου οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγχόμενες. Η Εταιρία μας αφουγκραζόμενη τις νέες συνθήκες που επικρατούν στη σκακιέρα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων στον Ευρωπαϊκό χώρο, επενδύει την τελευταία δεκαετία σε τεχνογνωσία και νέα προϊόντα θερμοκηπιακού εξοπλισμού. Καρπός των ισχυρών συνεργασιών μας με δύο από τις δυναμικότερες εταιρίες του χώρου στην Ευρώπη, είναι η διάθεση στους Έλληνες γεωργούς των καλύτερων προϊόντων για την κατασκευή των θερμοκηπίων και την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας διασφαλίζοντας το εισόδημά τους.

Ελληνικα