Κατά το πέρασμα των χρόνων ο Ευρωπαίος καταναλωτής γίνεται όλο και πιο απαιτητικός στην κατανάλωση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Σ’ αυτό μπορεί να συμβάλει η καλλιέργειά σε σύγχρονα θερμοκήπια, όπου οι συνθήκες είναι απόλυτα ελεγχόμενες.

Η Εταιρία μας αφουγκραζόμενη τις νέες συνθήκες που επικρατούν στη σκακιέρα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων στον Ευρωπαϊκό χώρο, επενδύει την τελευταία δεκαετία σε τεχνογνωσία και νέα προϊόντα θερμοκηπιακού εξοπλισμού. Καρπός των ισχυρών συνεργασιών μας με δύο από τις δυναμικότερες εταιρίες του χώρου στην Ευρώπη, είναι η διάθεση στους Έλληνες γεωργούς των καλύτερων προϊόντων για την κατασκευή των θερμοκηπίων και την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας διασφαλίζοντας το εισόδημά τους.

Ελληνικα