Συγκροτήματα Αρδευτικών Δικτύων

Ο τομέας της εγκατάστασης αρδευτικών δικτύων αποτελεί την πρώτη και μακροβιότερη δραστηριότητα των Εταιριών μας. Μακροχρόνιες συνεργασίες με εταιρίες βαρόμετρο για την Ελληνική γεωργία, καθιστούν τη General Agricole τη σημαντικότερη εταιρία στη Θεσσαλία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αρδευτικών συστημάτων.

Συγκροτήματα Αρδευτικών Δικτύων

λάστιχο άρδευσης

Χαρακτηριστικά:

Διατίθεται αρδευτικός εξοπλισμός και λάστιχα άρδευσης.

 

Εγκαταστάσεις Αρδευτικών Δικτύων

 
daiosplastics_1
daiosplastics_2
daiosplastics_4
Ελληνικα